INFO OVER DE DIENSTENCHEQUES

De dienstencheque is een betaalmiddel, uitgegeven door Sodexo. Een dienstencheque kost 9,00 €. Na belastingvermindering* (20 %) is dit nog slechts 7,20 € per cheque. Voor 1 dienstencheque krijgt u 1 uur huishoudelijke hulp.

Indien u dienstencheques wenst aan te kopen, moet u zich vooreerst bij Sodexo registreren. Klik hiervoor op ‘ik wil dienstencheques bestellen’ links op onze website. In het registratieformulier kiest u voor papieren of voor elektronische dienstencheques. Dan zendt Sodexo u een inschrijvingsnummer. Zodra u in het bezit bent van dat inschrijvingsnummer of persoonlijk gebruikersnummer, kan u uw dienstencheques bestellen.

Indien u graag persoonlijk geholpen wordt, bij deze registratie, aarzel niet ons te contacteren! Wij helpen u graag met alle administratie!

Betalen met papieren dienstencheques :

U geeft per gepresteerd uur een ingevulde dienstencheque (uw handtekening, de datum en een kruisje bij ‘huishoudelijke hulp’), aan de medewerk(st)er, nadat zij haar taken heeft uitgevoerd. Indien u werkt of afwezig bent, legt u het nodige aantal dienstencheques klaar, zodat de huishoudhulp deze kan meenemen na de gepresteerde uren.

Betalen met elektronische dienstencheques :

Bij de bestelling van elektronische dienstencheques, zet Sodexo het aantal bestelde cheques op uw ‘tegoed’. Met de hulp van uw registratienummer, hebt u zicht op dat tegoed.

Nadat uw huishoudhulp haar werk heeft verricht, telefoneert zij met uw vaste telefoon (of met haar gsm, in dat geval heeft ze uw inschrijvingsnummer nodig) naar Sodexo, ze geeft haar login en paswoord door en het aantal gewerkte uren. De gepresteerde uren zullen in mindering gebracht worden van uw tegoed.

*De aankoop van dienstencheques geeft recht op een belastingvermindering van 20% van de totale aankoopwaarde van de dienstencheques. Cheques die gekocht worden aan 9.00 €/stuk, kosten dus na aftrek slechts 7.20 €/stuk. Elk jaar stuurt Sodexo u een fiscaal attest voor de cheques die u werden toegestuurd. Dit attest voegt u bij uw belastingaangifte.

Voor meer informatie over de reglementering rond de dienstencheques :

RVA : http://www.rva.fgov.be/

VDAB : http://www.vdab.be/

Sodexo-dienstencheques : http://www.dienstencheques-rva.be/

U kan natuurlijk ook steeds bij ons terecht, met alle vragen!

HANDIGE WEETJES

Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar.

Een dienstencheque kost 9,00 € en geeft recht op één uur huishoudelijke hulp.
Na belastingvermindering daalt de prijs per dienstencheque nog eens naar 7,20 €.

Iedereen kan ze aankopen.

Iedere meerderjarige particulier die in België woont, kan dienstencheques bestellen.
Dit kan via de website www.dienstencheques-rva.be of via het inschrijvingsformulier,
verkrijgbaar bij alle erkende ondernemingen, of via telefonische aanvraag op 02-5475495.

Let wel op! Dienstencheques staan op naam, je kan ze dus niet doorgeven aan vrienden of familie.

Jonge moeders die als zelfstandige werken, krijgen een aantal dienstencheques gratis.

Vrouwelijke zelfstandigen die weer aan het werk gaan na een bevalling, hebben recht op 105 gratis “dienstencheques voor moederschapshulp”.Je moet de cheques wel tijdig aanvragen bij je sociale verzekeringskas. Dit kan ten vroegste vanaf de zesde maand van de zwangerschap en ten laatste op het einde van de vijftiende week volgend op de datum van de bevalling.

Je kunt er maximaal 500 bestellen per jaar.

De wet voorziet in een maximum van 500 cheques per jaar per gebruiker. Vanaf 2013 zullen dat er nog maar 400 zijn. Wie er dan meer wil, betaalt 1 € per cheque extra. Een uitzondering geldt voor mindervalide personen, ouders van een minderjarige met een handicap, eenoudergezinnen, en personen die een tegemoetkoming voor hulp voor bejaarden genieten. Zij kunnen tot 2000 cheques per jaar aankopen.

De cheques blijven 1 jaar geldig.

Je hoeft je dus niet te haasten om ze uit te geven.

Je kunt ze gebruiken voor meer dan alleen poetshulp.

Ook voor hulp bij het bereiden van warme maaltijden aan huis, de levering van boodschappen en het uitbesteden van je strijk (bij jou thuis of in een strijkatelier) kun je cheques gebruiken.
Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen begeleid vervoer betalen (via de minder mobielen centrale).
Dienstencheques mogen enkel worden gebruikt voor activiteiten die in de privésfeer plaatsvinden.
Dienstencheques kunnen niet gebruikt worden voor klusjes binnen- of buitenshuis, kinderoppas of de zorg voor zieken en bejaarden.